Parttime HR services

Van Hek & Lelieveld biedt HR consultants aan die u kunnen ondersteunen met het vormgeven van uw personeelsbeleid en de uitvoer ervan. Ondersteuning dus op zowel strategisch als operationeel niveau. Hierbij moet u denken aan zaken als het voeren van een personeelsadministratie, het verzorgen van werving & selectietrajecten, begeleiden van zieke medewerkers volgens de wet Poortwachter, begeleiden bij functioneringsproblemen en opstellen van procedures en richtlijnen.

Werkzaamheden die nu wellicht onvolledig worden uitgevoerd, waar de eigen HR afdeling niet aan toe komt, of die liggen bij een functionaris die eigenlijk met andere taken bezig zou moeten zijn.

Onze HR consultants zijn flexibel in te zetten. Geheel naar uw wens kan Van Hek & Lelieveld deze taken geheel of gedeeltelijk van u overnemen gedurende een aantal uur per week of per maand.

van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB