HR services op projectbasis

U kunt de HR consultants van Van Hek & Lelieveld ook voor alle voorkomende werkzaamheden op projectbasis inhuren. Bijvoorbeeld omdat u met een problematiek op HR gebied wordt geconfronteerd, of omdat er HR instrumenten moeten worden ontwikkeld waar extra tijd en specialistische kennis voor nodig zijn.
Denkt u aan een systeem van competentiemanagement, een beoordelingssysteem, een ontslagzaak, het beoordelen van een arbeidsreglement en arbeidsovereenkomsten of het opzetten van een goed personeelsbeleid. 

Maar ook vervullen wij regelmatig de HR functie bij een organisatie op projectbasis, bijvoorbeeld bij vervanging tijdens ziekte- of zwangerschapsverlof.

U kunt te allen tijde contact opnemen om de diverse mogelijkheden door te nemen. Wij bepalen tijdens een intakegesprek snel waar de knelpunten zitten en hoe we u kunnen helpen.

van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB