Parttime controlling

U heeft geen controller in dienst, maar wel behoefte aan managementinformatie? Heeft u wel eens aan een parttime controller gedacht? Iemand die financiële, operationele en bedrijfsrisico’s in kaart brengt. Die periodiek managementinformatie en analyses voor u opstelt. 

Wat voor soort managementinformatie u van een parttime controller kan verwachten? Alle vormen van financiële overzichten waarmee u uw organisatie kunt sturen. Denkt u aan zaken als verlies- en winstoverzichten, kasstroomoverzichten, begrotingen en resultaatprognoses. Tevens kunnen zij uitstekend assisteren bij alle financiële vraagstukken die binnen de organisatie spelen zoals financieringsaanvragen, investeringsvraagstukken en kostprijsanalyses.

Wanneer en hoe vaak u onze parttime controllers inzet bepaalt u natuurlijk zelf. Dat kan de ene keer een aantal dagen per week zijn, de andere keer een aantal dagen per maand of kwartaal. U kunt dus te allen tijde terugvallen op onze expertise.

Onze controllers hebben veel ervaring in het MKB, zijn modern en goed opgeleid. Door permanente educatie blijven zij bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.
van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB