Pre-audit werkzaamheden

Ook voor de zogenaamde pre-audit werkzaamheden kunt u bij Van Hek & Lelieveld terecht. Wij merken dat het MKB en ook de grotere organisaties steeds meer behoefte hebben aan voorbereidende werkzaamheden, voordat de accountantscontrole van start gaat. Dat komt niet alleen door de verscherpte wet- en regelgeving, maar ook vanuit het oogpunt van kostenbesparing.

Van Hek & Lelieveld verzorgt deze pre-audit werkzaamheden. Tijdens de pre-audit werkzaamheden worden de administratie geordend, balansdossiers gevormd en de concept jaarrekening voorbereid. De kwaliteit van de administratie en de oplevering wordt verbeterd.
De accountantscontrole kan vervolgens efficiënt verlopen waardoor de accountant meer tijd en ruimte krijgt dan voorheen om zijn primaire controlerende taken uit te voeren.

Er komt dus voor alle partijen meer inzicht in wat nodig is en wat er door wie gedaan moet worden. De dikwijls zo gevreesde ‘aanvullende werkzaamheden’ van de accountant kunnen door een pre-audit tot de verleden tijd behoren.

van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB