Praktische workshop (dis)functioneren en arbeidsconflicten

Het is belangrijk dat uw werknemers goed functioneren. Voor de organisatie maar ook voor de medewerker zelf. 


Maar wat doet u als uw medewerker disfunctioneert. Hoe voorkomt u dit zoveel mogelijk? Hoe bouwt u een goed dossier op van alle acties die u met elkaar afspreekt om uw medewerkers te laten ontwikkelen en te zorgen dat zij hun werk optimaal kunnen doen? En waar moet een dossier aan voldoen als een medewerker onverhoopt niet goed functioneert en u een overeenkomst zou willen beëindigen? Welke regels gelden na 1 juli 2015 bij ontslag op basis van disfunctioneren en welke persoonlijke ontslaggronden zijn er nog meer? (bijvoorbeeld wangedrag)


Tijdens de workshop staan we uitgebreid stil bij bovenstaande vragen en bij effectieve verslaglegging in het personeelsdossier. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de opbouw van een compleet dossier nog belangrijker geworden om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst  op basis van persoonlijke gronden.


De kantonrechter heeft sinds 1 juli 2015 geen mogelijkheden meer om wel de arbeidsovereenkomst te ontbinden en dan een hogere vergoeding vast te stellen bij een onvolledig dossier. Het dossier zal aan een aantal basis voorwaarden moeten voldoen en de ontslaggrond zal  "100% voldragen" moeten zijn. Als het dossier niet aan de eisen voldoet dan zal de rechter besluiten de arbeidsovereenkomst niet te ontbinden. Met alle gevolgen van dien. 


Tijdens onze workshop praten wij u graag bij en geven u praktische tips. Wij werken bewust in kleine groepen zodat er veel ruimte is voor vragen en praktijkvoorbeelden. 


Data volgen op deze site

De workshop vindt plaats van 9.30 tot circa 13.00 uur


Locatie

Röntgenlaan 1 Zoetermeer, kantoor Van Hek & Lelieveld, Finance & HR. Er zijn ook mogelijkheden deze workshop incompany te geven.


Kosten

De kosten bedragen € 155,- per deelnemer exclusief btw. 


Aanmelden  

Klik hier voor het aanmelden voor deze workshop.


Indien u meer informatie wenst dan kunt u bellen met Margit de Lange, HR consultant via het telefoonnummer 079 - 362 26 43.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met het programma.
Wij hopen u op onze workshop te mogen verwelkomen!

van Hek & Lelieveld - HR Kinderopvang van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB